තුන්වන ආසියනු තරුණ ක‍්‍රිඩා උලෙල හම්බන්තොටදී

0

තුන්වන ආසියනු තරුණ ක‍්‍රිඩා උලෙල 2017 වසරේදී හම්බන්තොට දී පැවැත්වීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි රජය පවසයි. මෙම ක‍්‍රිඩා උළෙල සඳහා රටවල් 45 ක් නියෝජනය කරමින් ක‍්‍රිඩා ඉසව් රැසක් සඳහා ක‍්‍රිඩකයින් 5,000 ක් සහභාගී වීමට නියමිතයි.

මෙම ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රිඩා උලෙල හරහා රටේ තරුණ තරුණියන් සහභාගී කර ගැනීම තුලින් ජාත්‍යන්තර සංහිදියාව තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට තමන් අදහස් කරන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අවධාරණය කළා.

අයවැය වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කලේ ක‍්‍රිඩාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කිරීම සඳහා 2014 වසරේදී රුපියල් මිලියන 500 ක ප‍්‍රතිපාදන ක‍්‍රිඩා ක්‍ෂේත‍්‍රය වෙනුවෙන් වෙන් කරන බවයි. ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රිඩා ආයතනවල ප‍්‍රධාන කාර්යාල ස්ථානගත කිරීම සඳහා බදු හා අනෙකුත් දිරි ගැන්වීම් ලබා දීමට ද අයවැය හරහා යෝජනා කළා.