ජෝර්ජ් බුෂ් ගස් බදින්න එස්.බී සුදානමක

0

ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සදහා එක කාලකන්ණියෙකුටවත් ඉඩ නොතබන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බි දිසානයක පවසයි.

ඊයේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යරයා සදහන් කලේ ,නව නීදන් පිල්ලේ ඇතුළු පිරිසට උවමනාවී ඇත්තේ ශ්‍රි ලංකාව නැවත යුධ පිටියක් බවට පත් කිරීම බවයි.

ඉරාකය මෙන් ශ්‍රි ලංකාව අමු සොහොනක් බවට පත් කිරීමට සහ ශ්‍රි ලංකාව ලිබියාවක් කිරීමට ඉඩ නොතබන බවයි ඔහු සදහන් කලේ.

වෙන ඕනෑ දිහාවක ගිහින් ඒ අයට පරීක්ෂණ සිදු කල හැකි බවත් ජෝජ් බුෂ් ,අර බුෂ් ,මේ බුෂ් කර ඇති අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් අල්ලා ගස් බැදිය යුතු බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කලා.