අසරණ වෙන්න ගිහින් හිරේ ලගී

0

 මැලේසියාවේ සරණාගත භාවය ඉල්ලමින් එරට රැඳී සිටි එල් .ටි.ටි. ඊ සංවිධානයේ සමාජිකයන් 14 දෙනෙකු මේ වසරේ දී මැලේසියානු ආරක්ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ එම කොටි සාමාජිකයන්ගෙන 7 එරට සරණාගත භාවය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කොමසාරිස් කාර්යයාලයීය හැඳුනුම්පත් සතුව ඇති පිරිස් බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කරයි.

මැලේසියාවේ රැඳී සිටින සරේ ලාංකීය සරණාගතයින් පිරිස අතරේ මෙම ත්‍රස්ත සාමාජිකයන් පිරිස රැඳී සිටි.තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 4280 දෙනෙක් මැලේසියාවේ දේශපාලන රැකවල් හා සරණාගත භාවය ඉල්ලමින් එරට සරණාගතයින් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වී සිටින බව ද “ස්ටාර්” වෙබ් අඩවි වාර්තාවේ දැක්වේ.