ගලවමුද දතක්!

0

දත් 232 ක් සහිත තරුණයෙකු පැය 7 ක සැත්කමකට භාජනය කොට අමතර දත් ඉවත් කිරීමට ඉන්දීය මුම්බායි නුවර දන්ත ශෛල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට හැකිවි තිබේ.මුඛයේ අධික කැක්කුමක් හට ගත් නිසා මුම්බායි ජේ ජේ රෝහලට ඇතුලත් කර ඇති මෙම තරුණයා පරික්ෂා කිරිමේදි මෙම අස්වාභාවික දත් හදුනාගෙන තිබේ.

ආශික් ගවනි නමැති මෙම තරුණයාගේ උඩු ඇන්දේත් යට ඇන්දේත් තැනින් තැන කුඩා දත් වර්ධනය වී තිබෙනු දැකීමෙන් වෛද්‍යවරුද පුදුයට පත් වු බව ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ගිනස් කමිටුවට ද දැනුම්දි තිබේ.

140724-indian-teen-teeth-01_1a43a53ac574168504184cb1f82ba2ed dentists-display-teeth