මිලියන 1.8කට අතුරුපසක් කමුද!

0

ලංකාවේ වැඩිම වටිනාකමකින් යුත් අතුරු පස ගාල්ලේ ෆොර්ට‍්‍රස් රෙසොර්ට් අවන්හල මගින් පිළියෙලකොට තිබේ. රිටිපන්න ධීවරයෙකුගේ හැඩයට තනා ඇති මෙම අතුරුපස ඔවුන් මිලකොට ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 1.8 මුදලකටය.

රිටිපන්න ධීවරයෙකුගේ හැඩය චොක්ලට් වලින් සාදා තිබෙන අතර ඉතාලියානු කැසෙටා රස සහිත අයිරිෂ් අයිස් ක‍්‍රීම් සහ අඹ රස සහිත ව මෙම අතුරු පස සකසා තිබේ. මෙම අතුරුපස සමඟ කැරට් අසුවේ නිල් මැණික් ගලක් ද පිරි නැමෙන අතර එම මැණික් ගල හේතුවෙන් මෙහි වටිනාකම ඉහළ ගොස් තිබේ.

හබරාදුව නිමල් අල්ගෙවත්ත

SALDE