අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමෙහි කාලය දීර්ඝ කෙරේ

0

උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් වල සිදුවූ බව කියන පුද්ගල අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව විමර්ශනය කරනු පිණිස පත් කර ඇති ජනාධිපති කොමිසමේ කාලය 2015 පෙබරවාරි මස 15 වැනි දා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

සභාපති මැක්ස්වෙල් පරාක්‍රම පරණගම , සුරන්ජනා විද්‍යාරත්න සහ මනෝ රාමනාදන් යන අයගෙන් සමන්විත, 2013 අගෝස්තු මස පත් කරන ලද ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවට අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ විමර්ශනය කර සොයා බලා ජනාධිපතිවරයාට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලය පවරා දී තිබේ.

මෙම වසරේ ජූලි මාසයේදී, ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කොමිසමෙහි කාර්යභාරය තවදුරටත් පුළුල් කළ අතර කොමිසමට උපදෙස් ලබා දීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල උපදේශක සභාවක් ද පත් කරන ලදී.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය සහ 2014 ජූලි මස 15 වනදා පල කරන ලද 1871/18 ගැසට් නිවේදනය අනුව කොමිසමේ පුළුල් කරන ලද විෂය පථයට අනුව, උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසම් වාර්තාවේ 4.359 ඡේදය යටතේ දැක්වෙන කරුණු රාශියක් සහ අදාල වෙනත් කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම සිදු කළ යුතු අතර මෙසේ විෂය පථය පුළුල් කරන ලද්දේ තව දුරටත් මෙම කරුණු විමර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය බව කොමිසමට අවබෝධ වූ බැවිණි.

කීර්තිමත් ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම උපදේශක සභාවට, කොමිසමෙහි පුළුල් කරන ලද විෂය පථයට උපදෙස් ලබා දීමේ කාර්යභාරය පවරා ඇත.