ඌවේදි ඇඳ වැටෙන සන්ධාන සිහිනය

0

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ බදුල්ල හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පවත්වනු ලැබූ පළමු වටයේ සමීක්ෂණයට අනුව රටේ බලය හිමි පාලක සන්ධානයට පැහැදිලි බලයක් ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී තිබේ.ශ්‍රී ලංකා ස්වාධින නිදහස් පුවත් පත් හා ජනමාධ්‍ය වේදීන්ගේ සංගමය මෙම සමික්ෂණය සිදුකර තිබේ.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුල තිබෙන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 319 හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල තිබෙන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 567 තුල නිලධාරී 1800 කට වැඩි ප්‍රමානයක් යොදවා දින 3ක් තුල කරන ලද සමීක්ෂණයක ප්‍රතිපලයට අනුව ගියවර මන්ත්‍රී අසන 9ක් දිනා ගත එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය මෙවර මන්ත්‍රී ආසන 6 (ප්‍රසාද ආසනය හැර )දිනා ගන්නා බවත් ගියවර මන්ත්‍රී ආසන 2ක් දිනා ගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙවර මන්ත්‍රී ආසන 4ක් දිනා ගන්න හෙලිවි තිබේ.ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා සරත් ෆොන්සේකාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රජාතාන්ත්‍රිවාදී පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන එක බැගින් දින ගන්නා බවට ද සමික්ෂණ වාර්තා පෙන්වා දේ.

මේ අතර බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවන බවටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන 9 හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආසන 6 ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 2 ක්ද සරත් ෆොන්සේකාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රජාතාන්ත්‍රිවාදී පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන එක බැගින් දින ගන්නා බවට සමීක්ෂණයේදී හෙළි වී තිබේ.

මෙම සමික්ෂණය සදහා එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමකින් අහබු ලෙස තෝරාගත් අවුරුදු 18 -30 / 30-50 / 50-70 /70+ / පුජ්‍ය හා රාජ්‍ය සේවක ලෙස කාණ්ඩ 5කට ගැහැණු 5 හා පිරිමි 5ක් ලෙස හැම කාණ්ඩයෙන්ම තෝරාගෙන තිබේ.

RESULT