ජපාන අගමැති ආර්යාවටත් තොප්පියක් වැටේ

0

ජපාන අගමැති ආර්යා අකි අබේගේ හා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ‘දැයක් දිනවන ඇය’ ප්‍රදර්ශනය කොළඹ පිහිටි ලක්සල අලෙවි ශාලා භූමියේදී දා විවෘත කෙරුණු අතර එහිදි ජපාන අගමැති ආර්යා අකි අබේ ග්‍රාමීය කාන්තාවන් අතින් නිමවූ පන් තොප්පියක් පැලදගත් අවස්ථාව.

ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ ජපාන අගමැති ආර්යා අකි අබේ හා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්ව සිටි පිරිස සමග සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අවස්ථාවයි. ළමා ආරක්ෂණ හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍ය තිස්ස කරලියද්ද මැතිතුමා හා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කුමාරි බාලසූරිය ඡායාරූපයේ වෙති.

හබරාදුව නිමල් අල්ගෙවත්ත

IMG_7080 IMG_7243 IMG_7583