අධිවේගයේ ප්‍රමිතියට නඩුවක්!

0

තමන්ගේ පාදය කපා දැමීමට හේතුවන පරිදි ප්‍රමිතියෙන් තොරව ඉදිකිරීම් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීයට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු කිරිමට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටියදී අනතුරට පත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් මාන්නප්පෙරුම සුදානම් වන බව වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂක වැටට හානි වීම හේතුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ පහක දඩයක් ගෙවන ලෙස මන්ත්‍රීවරයාට දැනුම් දී තිබෙන අතර එම මුදල ගෙවනතුරු මන්ත්‍රීවරයාගේ අපදාවට පත් රථය නිදහස් නොකරන බව දැනුම්දී තිබේ.