ලොකු ලූණු රුපියල් 118 යි

0

ලොකු ලූණු කිලෝවක සිල්ලර මිල රුපියල් 118 ක් දක්වා අඩු කර ඇති බව ලංකා සතොස පවසයි. එහි ප‍්‍රකාශයෙකු සඳහන් කලේ අර්තාපල් කිලෝවක මිල ද රුපියල් 99 දක්වා අඩු කර ඇති බවයි. නමුත් තොග වෙලෙදුන් පවසා සිටියේ තව ද පිටකොටුව තොග වෙලෙඳ පොලේ ලොකු ලූණු කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 95 දක්වා ද අර්තාපල් කිලෝවක මිල රුපියල් 85 දක්වා පහත වැටී ඇති බවයි.

ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ මේ වන විට ද ලොකු ලූණු හා අර්තාපල් ආනයන විශාල වශයෙන් සිදුවීම ඒවායේ මිල අඩුවීමට හේතු වී ඇති බවයි.