වසරක මුදල් තත්පර 20න් කන අපේ ජනපති(Video)

0

රටේ තනි පුද්ගලයකුගේ සෞඛ්‍යය සඳහා වසරකට වෙන් කරන මුදල ජනාධිපතිවරයාගේ තත්පර 20ක් සඳහා වෙන් කරන මුදලට සමාන බව බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස පවසයි.ඊයේ (29) සවස කොළඹ සමාජ හා සාමයික කේන්‍ද්‍රයේදී පැවැති 37 වන මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ ගුණානුස්මරණ උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය පවත්වමිණ් මන්ත්‍රිවරයා පෙන්වා දුන්නේ 2006 වසර වනවිට සෞඛ්‍ය සඳහා දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 1.97%ක් වෙන්කර තිබු මුදල අද වනවිට 1.31%ක් දක්වා කප්පාදු කර ඇති බවයි.

“”2015 ජනාධිපතිවරයාගේ වියදමට රුපියල් කෝටි 959ක් වෙන් කර ගෙන.2015 සඳහා ඇස්තමේන්තු කරලා මේ දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අයවැය ලේඛණයේ සෞඛ්‍ය සඳහා රුපියල් කෝටි 13,949ක් වෙන් කරලා. මේ ගණන පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා තමයි අයවැය ලේඛණය විදියට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ මුදල රටේ ජනගහණයෙන් බෙදුවම එක් පුද්ගලයකුට වසරකට රුපියල් 5850ක් වැනි මුදලක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ අයවැයේම ජනාධිපතිවරයාගේ ලබන වසරේ වියදම් සඳහා රුපියල් කෝටි 959යි. අපේ රටේ තනි පුද්ගලයකුගේ සෞඛ්‍යයට වසරක් සඳහා වෙන් කරන මුදල ජනාධිපතිවරයාගේ තත්පර 20ක් සඳහා වෙන් කරන මුදලක්. එක් පුද්ගලයකුට වසර තුනකට වෙන් කරන මුදල ජනාධිපතිවරයාගේ විනාඩියක මුදලට සමානයි. ඉතිං රටක සෞඛ්‍යයක් හැදෙයිද? සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් ආරක්ෂා වෙයිද” යනුවෙන් මන්ත්‍රිවරයා ප්‍රශ්ණ කර සිටි.