ලංකාව ඉන්දියාවටත් වැඩ පෙන්නයි

0

ශ්‍රි ලංකාවෙන් උගත යුතු බොහෝ දේවල් ඇති බව ඉන්දියානු ආරක්ෂක ලේකම් ආර්.කේ මතූර් පවසයි.ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අද (10) ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සමග පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

එහිදී ඉන්දියානු ආරක්ෂක ලේකම් සහ ජනාධිපතිවරයා අතර පැවති සම්පූර්ණ සාකච්ඡාව පහත දැක්වේ.

mr 1