ලංකාවට තරුවක් !

0

මැලේරියාව තුරන් කිරීම සදහා ශ්‍රි ලංකා රජය ගත් උත්සහය විශිෂ්ඨ ජයක් බව මැලෙරියාව තුරන් කිරීමේ කණ්ඩායමේ සභාපති ආචාර්‍ය ,රිචඩ් ෆිචම් පවසයි.

2012 වසරේ සිට වසර 02ක කාලයක් පුරාවට ශ්‍රි ලංකාවෙන් කිසිදු මැලේරියා රෝගියෙකු වාර්තාවී නොමැති අතර ඒ හේතුවෙන් ශ්‍රි ලංකාවට මැලේරියා රහිත සහතිකය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අයදුම් කල හැකි බව ඔහු පෙන්වාදී තිබේ.

පසුගිය වසර 02තුළදී ආසියාවේ මැලේරියාව තුරන් කල එකම රට ශ්‍රි ලංකාව බවත් 2000දී ශ්‍රි ලංකාවේ මැලේරියා රෝග අවස්ථා 100,000 ඉක්මවු බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

මෙම රෝගය වළක්වා ගැනීම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම වෙනුවෙන් කටයුතු කල යුතු බවයි වැඩිදුරටත් ඔහු සදහන් කරන්නේ.