සිසුන්ට අඩන්තේට්ටම් කල බව මන්ත්‍රී පිළිගනී

0

ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශිය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු 5 දෙනෙකු බලංගොඩ පොලීසියට බාරවී තිබේ. ඒ සබරගමුව සරසවි සිසුන්ට පහර දීම සම්බන්ධවයි.

මෙම මන්ත්‍රිවරයා ඇතුළුව 05 දෙනෙකුට චෝදනා එල්ලවී ඇත්තේ සරසවි සිසුන්ගේ ගැටළු වලට විසදුම් ඉල්ලා සබරගමුව, පඹහින්න මන්සන්ධියේ අට්ටාලයකට නැඟ සිසුන් පිරිසක් ගෙන ගිය උපවාසයට පහර දීම සම්බන්ධවයි.