ආණ්ඩුවෙන් තවත් තුරුම්පුවක්!

0

වත්මන් රජය ඇතැම් අවස්ථාවලදී රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්නට ගොස් මේ ටික දිනට හොට බිම ඇනගත් අවස්ථා කීපයක්ම පවතී.එයට කදිම නිදසුන වන්නේ පසුගිය දිනවලදී එක්වරම ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කල වත්මන් රජය ඉන්පසු එම තහනම ඉවත් කිරීමයි.

රාජපක්ෂලාට එක් එක් ආකාරයේ භීතිකාවන් ඇති වූයේ වසර ගණනාවකට පසුවයි.නමුත් වත්මන් රජයට නම් දින 100ක් ගත වන්නටත් ප්‍රථම යම් යම් භීතිකාවන් වැළදීම සම්බන්ධයෙන් නම් සොයා බැලිය යුතුයි.

ජනතා අනුකම්පාව දිනා ගැනීම සදහා වත්මන් රජය තවත් තුරුම්පුවක් ගසා තිබේ.ඒ දියත උයනේ වාහන නතර කිරීම සඳහා ගාස්තු අය කිරීම අත්හිටුවීමට තීරණය කිරීමයි.උද්‍යානයේ නඩත්තු කටයුතු කිරීම සදහා මීට පෙර මුදල් අය කෙරුණත් මින් ඉදිරියට එය සිදු නොවේ.