ශ්‍රේෂ්ඨ පරාජයක්-නොමියෙන් අරමුණක්

0

1971 අරගලයේදී දිවිපිදුවන් සිහිකිරීම අරමුණු කරගෙන පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් පවත්වන 44 වෙනි අපේ‍්‍රල් විරු සමරු 2015 අපේ‍්‍රල් 05 දින සවස 3.00 ට රටේ ප‍්‍රධාන නගර 4 කදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

01. ගම්පහ නගරය – සේනාධීර ගුණතිලකගේ සහභාගීත්වයෙන් ගම්පහ සණස ශලාවේදී

02. ගාල්ල නගරය – දුමින්ද නාගමුවගේ සහභාගීත්වයෙන් අම්බලන්ගොඩ ධීවර සංකීර්ණ ශාලාවේදී

03. මහනුවර නගරය – පුබුදු ජයගොඩගේ සහභාගීත්වයෙන් මහනුවර YMBA ශාලාවේදී

04. අනුරාධපුර නගරය – අජිත් කුමාරගේ සහභාගීත්වයෙන් අනුරාධපුර පොල අසල 02 නගර ශාලාවේදී

April-samaru-poster