අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු

0

අළුත් අවුරුද්ද නිසාම සිංහල අපේ අනන්‍යතාව නැතහොත් සිංහලකම නොනැසී ඉදිරියට පැමිණ ඇත.අළුත් අවුරුද්ද සිංහල අපට වැදගත් වන්නේ මෙම කරුණ හේතුවෙනි.මක් නිසාද යත් අළුත් අවුරුද්ද නොතිබෙන්නට අපේ පැරණි ජාතික සිරිත් විරිත්, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, ඇදහිළි, ක්‍රියාකාරකම් ජනක්‍රීඩා බොහොමයක් සමහර විට අද වන විට අපෙන් ඈත් වීමට ඉඩ තිබූ බැවිනි.

කුඩා දරුවන් රතිඤ්ඤා පත්තුකර, අහස්කූරු යවා අලුත් අවුරුද්දේ ප්‍රීතිය සමරනවා මෙන්ම කැවුම්, කිරිබත්, කොකිස්, මුං අලුවා මෙන්ම කැවිලි වර්ග විශාල ප්‍රමාණයකින් අලුත් අවුරුදු කෑම මේසය සරු කරනවා. අනාදිමත් කාලයක පටන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අලුත් අවුරුද්ද මහත් හරසරින් සමරනවා.

new year 01 new year 02 new year 03 new year 04 new year 05 new year 06