හරීන් “යූ ටර්න්” එකක් ගහයි!

0

ඌව මහ ඇමති හරීන් ප්‍රනාන්දු ටික දිනක පටන් යහපාලනය සම්බන්ධයෙන් කලකිරීමකට ලක්ව ඇති බව ඔහු එක දිගට මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කල ප්‍රකාශ හරහා සනාත වුණා.යහපාලනයේ ඇමතිකම් ලබා ගත් අය මාසෙන් දෙකෙන් දින 10න් ඇමතිකමත් එපා කියා දුවන විටදී යහපාලනයේ ඉදගෙනම සිටින හරීන් ප්‍රනාන්දු නම් වත්මන් පාලනය සම්බන්ධයෙන් දැන් නම් දක්වන්නේ මෙවන් අදහසකී.

ඌව මහ ඇමති මේ අදහස් පල කලේ වැලිමඩ මූලික රෝහලේ නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සදහා මුල් ගල තැබීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමිනි.

ගොඩක් අයට පේන්නේ කොත්තමල්ලි අඩු කල එක විතරයි.අනිත් ඒවා පේන්නේ නෑ.අනිත් බඩු දිහා බලන්නේ නැතුව මේක කොත්තමල්ලි අය වැයක් කියලා කියනවා.

ජාතික ආණ්ඩුව හරහා අපිට ලැබෙන තනතුරු වරප්‍රසාද අඩු වෙනවා.නමුත් අපි කැමති වෙන්නේ කිසිදු දේශපාලන බෙදීමක් නැතුව රට ඉදිරියට යනවා නම්.එතකොට තමයි අපිට දියුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්.