කොච්චර කලත් බැණුම් තමා (Video)

0

කොපමණ හොද කලත් බැණුම් අසන්නට සිදුවන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ ,කල දේවල් කියමින් තමා අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රයෝජන ගැනීමට කටයුතු නොකරන බවයි.