අංජබජල් ආණ්ඩුවේ රට්ටු හිනස්සන්න මට බෑ

0

පවතින ආණ්ඩුව තුළ එජාපයත් ශ්‍රිලනිප ඇමති පට්ටම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාව තුළ කතා බහ අළුත්වී තිබෙනවා.

විශේෂයෙන්ම ශ්‍රිලනිප පිරිස් ආණ්ඩුව තුළ ඇමති පදවී ලබා ගැනීම නිසා රටට විපක්ෂයක් නැති බව ප්‍රකාශ කරමින් ඇතැමුන් ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා.එසේම ඇතැමුන් නම් ප්‍රකාශ කරන්නේ රට අනතුරක වට්ටා කිහිප දෙනෙකුට ඇමති කටු සූප්පු කිරීමට ඉඩලබාදී ආණ්ඩුව වැරදී වසා ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි.

ඇතැමුන් ඇමති පට්ටම් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මාසයෙන් ,දින 10න් ඒවා හැර දමා යන අතර එහි රැදිසිටින ඇතැම් පිරිස් ප්‍රකාශ කරන්නේ ආණ්ඩුවෙන් ශ්‍රිලනිප සිදුවන හිරිහැර නතර කිරීම සදහා ඇමති පදවී ලබා ගත් බවයි.

මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනත් මේ ඇමති පදවී සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කලා.ඔහු කියා සිටියේ ,අංජබජල් ආණ්ඩුවේ රට්ටු හිනස්සන ඇමතිකම් තමන්ටන් උවමනා නැති බවයි.

මේ යන විදිහට ශ‍්‍රී ලංකාව ඉන්දියවේ ප‍්‍රාන්තයක් වනු ඇතැයි තමන්ට සැක බවත් බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කලා.