ලේ ඥාතීන් කොටවන්න ආණ්ඩුවෙන් කුමන්ත්‍රණයක්

0

අපගේ ලේ ඥාතීන් වන තමිල්නාඩු ධීවරයින් සහ ඊළාම් ධීවරයින් අතර ගැටුම් ඇතිකිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක නව රජය නිරතවී ඇති බව උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ.සිවාජිලිංගම් පවසයි . ඒ සම්බන්ධයෙන් අප අවධානයකින් සිටිය යුතු බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

දේශපාලන පක්‍ෂ අතර වෙනස්කම් සිදුවී ඇති බව නව රජය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට පෙන්වමින් සිටියි. නමුත්, මෙහි කිසිඳු වෙනස්වීමක් සිදුවී නොමැත.

ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභාව කුමන ස්ථාවරයක සිටිනවාද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කර, තීරණයකට එළඹිය යුතුය. ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික හමුදාව විසින් තමිල්නාඩු ධීවරයින් 700 කට වැඩි පිරිසක් වෙඩිතබා ඝාතනය කර ඇත. ඊළාම් ධීවරයින් සහ තමිල්නාඩු ධීවරයින් අතර ගැටුම් ඇතිකර, අපව කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩපිළිවෙලකට අසුකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජය උත්සාහ කරනු ඇත.

එබැවින්, අප එම ක්‍රමන්ත්‍රණ වැඩපිළිවෙලට කිසිම විටෙක හසුනොවිය යුතුය. ඒ සඳහා අපගේ මුහුදු සම්පත සහ ජීවනෝපාය පාවාදීමට නොහැකිය. එය සාකච්ඡා කර විසඳුමක් දැකිය යුතුය. නව රජයේ මෙම කුමන්ත්‍රණකාරී ක්‍රියාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට අනාවරණය කල යුතුය.

පදව් වෙබ් අඩවිය