උතුරු ධීවරයින්ගේ ප්‍රශ්ණයට විසදුමක්!

0

උතුරු පළාත් ධීවරයින් මුහුණදෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව ලේඛනයක් සකස්කර, එම ලේඛණය ශ්‍රි ලංකා රජයට සහ ඉන්දීය මධ්‍යම රජයට භාරදීමට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව උතුරු පළාත් සභාවේ ධීවර අමාත්‍ය පී.ඩෙනීෂ්වරන් ප්‍රකාශ කළ බව ටැමිල් 24 වෙබ් අඩවිය සදහන් කරයි.

“ඉන්දීය ධීවරයින් ට්‍රෝලර් යාත්‍රා මගින්, මුහුදු සීමාව උල්ලංඝනය කර, මසුන් ඇල්ලීම හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් 09න් උතුරු පළාත විශාල වශයෙන් විනාශ වෙමින් තිබේ. එමෙන්ම, දකුණේ ධීවරයින් නීතිවිරෝධි ලෙස උතුරු මුහුදු සීමාවට ඇතුළුවීමේ වර්ධනයක් දැකගැනීමට ඇත.

මෙම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් උතුරේ දිස්ත්‍රික්ක 04හි සිටින ධීවර සංගම් කැදවා, සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙහිදී ගන්නා තීරණ සහ තීන්දු වලට අනුව, ලේඛණයක් සකස් කිරීමට නියමිතය. ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ ට්‍රෝලර් යාත්‍රා මගින් සිදුවන විනාශයන්, දකුණේ ධීවරයින් නීතිවිරෝධි ලෙස උතුරු මුහුදු සීමාවට ඇතුළු වී මසුන් ඇල්ලීම හේතු‍වෙන් ඇතිවන ගැටළු, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ රජය කාලයේ දේශපාලන වාසි වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති ග්‍රාමීය ධීවර සංවිධාන යනාදි කරුණු මෙම ලේඛණයට ඇතුලත් කිරීමට නියමිතය.

මේ පිළිබඳ ලේඛණය සකස් කිරීමේ කටයුතු ඉදිරි දෙසතිය තුල ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, කිලිනොච්චිය, යාපනය, මුලතිව් සහ මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි ධීවර සංගම් වල සභාපතිවරු ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව, යාපනය, කිලිනොච්චිය, මුලතිව් සහ මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික් 04හි මාගේ ප්‍රධාන්වයෙන් රැස්වීම් පවත්වා, දෙසතිය තුලදී ශ්‍රී ලංකා රජයට සහ ඉන්දීය රජයට එම ලේඛණය ඉදිරිපත් කිරීමට කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නෙමි” යනුවෙන් පී.ඩෙනීෂ්වරන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.