රාජපක්ෂලා දුන්නේ හයි ෆයි ,අපි දෙන්නේ වයි ෆයි

0

පසුගිය රජය ජනතාවට හයි ෆයි පෙන්නූ බවත් මෙවර යහ පාලන රජය ජනතාවට වයි ෆයි සහ සහන පිට සහන ලබා දෙම්න් ජනතාවගේ ජීවන තතවය නගාසිටුවන්නට ක්‍රියා කරන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක පවසයි.

දකුණු පලාතේ ප්‍රථම වයි ෆයි(WI FI) කලාපය ඇල්පිට්ය නගරයෙන් ආරම්හ කිරීමත් පෝෂණ වැඩ පිළිවල යටතේ ගැබිණි මව්වරුන්ට පොෂණ මල්ලක් ලබා දීමත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදුවුනා.

තමා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත් සෑම අවස්ථාවකම ජනතාවට සිංහල, දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද සතුටින් සැමරීමට හැකි ආර්ථික වටපිටාවක් නිර්මාණය කළ බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙහිදි සදහන් කළා.

 poshana malla 1 slide-33 slide-34