ඇමති වුණත් අපි මහින්දට

0

හිටපු ජනාධිපතිවරයාට පිටුපා තනතුරු භාර නොගත් බවත් ශ්‍රිලනිප වෙනුවෙන් පක්ෂයෙන් ගත් තීරණය සම්බන්ධව කැපවී කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පවසයි.ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මාතර පැවති උත්සවයකදීය.

පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමේ අදහස ඇතීව අමාත්‍යධූරයක් ලබා ගැනීම සිදු කල බවත් අමාත්‍යධූර ලබා ගත්තත් මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවයි අමාත්‍යරයා සදහන් කලේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් සෑම අවස්ථාවකදීම පෙනී සිටින අතරම ඔහු දේශපාලනයට ගෙන ඒම සදහා උපරිමයෙන් කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යරයා කියා සිටියා.