ජෙ.වි .පි යට කල කම් පලදේ! (Audio)

0

සෙසු පක්ෂවල වැරදි අඩුපාඩු හොයමින් කල්ගත කල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටත් දැන් දැන් නම් කලකම් පල දෙමින් පවතී.කිසිදු දිනක වැරදී සිදු නොකල ආකාරයට හැසිරෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් නිල වශයෙන් දෙකඩ වීම ඊයේ දිනයේදී සිදු විය.ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු නායක සෝමවංශ එම පක්ෂයෙන් ඉවත් වීමයි.ඔහු කියා සිටියේ තමන් වෙන පක්ෂයක් නිර්මාණය කරන බවයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද ජනතා සේවය අමතක කරමින් වෙන වෙන මාර්ග වල ගමන් කිරීම ඔහු ජෙ.වි.පි සම්බන්ධයෙන් කලකිරීමට හේතුවී ඇති බවයි දේශපාලන අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සදහන් කලේ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණම ජනතාව වෙනුවෙන් අරගල කරන බවට ප්‍රකාශ කලද ඒ ජනතා අරගල සැබෑ ඒවා නොවන බව ඒ අයගේම අය ප්‍රකාශ කරනු ලබයි.එසේ නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සෙසු පක්ෂ හැදීමට පෙර තමන්ගේ පක්ෂය ඇතුලේ ගැටළු විසදාගත යුතු නොවේද ?