සරත් ඒකනානයකට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක්!

0

මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමති සරත් ඒකනායකට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එම යෝජනාව මධ්‍යම පළාතේ විපක්ෂනායක රංජිත් අලුවිහාරේ විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.