සෝමවංශ ගියේ පක්ෂයේ අර්බුධයක් නිසා නෙමෙයිලු!

0

සෝමවංශ අමරසිංහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඉවත් වීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එකග නොවන බව එම පක්ෂය නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදනයක සදහන් වෙනවා.

සෝමවංශ අමරසිංහ එම පක්ෂයෙන් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂය තවමත් කරුණු සාකච්ඡා කරන බවත් ඔහු නැවතත් පක්ෂයට එක් කර ගැනීම සදහා උපරිමයෙන් කටයුතු කරන බවද අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන්.

සෝමවංශ අමරසිංහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඉවත් වූයේ ඔහුගේ පෞද්ගලික හේතුවක් නිසා බවත් එය පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර අර්බුධයක් නොවන බවද එම නිවේදනයේ ඇතුළත්.