ජවිපෙ කට මුට්ටු වේ!

0

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු නායක සෝමවංශ අමරසිංහ එම පක්ෂය අතහැර යෑමත් සමගින් ජවිපෙ කටවල් වැසී ගොස් තිබේ.

ජවිපෙ සෙසු පක්ෂ වලට උඩ ගෙඩි ලබා දෙනවා මිසක තමන්ගේ පක්ෂ ගැටළු විසදා ගැනීමට ඔවුන් කටයුතු නොකල නිසා පක්ෂය මේ අකාරයට යලි යලිත් දෙකඩ වු බවයි දේශපාලන විචාරකයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

ජවිපෙ ගමන් මාර්ගය අපහැදිලි නිසාම තමන් පක්ෂය හැර දැමූ බවට සෝමවංශ ප්‍රකාශ කලද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එය පක්ෂයේ අර්බුධයක් නොවන බවට ජනතාව අතරට මතයක් ගොඩ නගා යැවීම සදහා මේ වන විටත් කටයුතු කරමින් පවතී.

නමුත් ඊයේ (17) දිනය වන විට සෝමවංශ අමරසිංහ මැතිවරණ කොමසාරිසවරයා හමුවී නව පක්ෂයක් ලියා පදිංචි කරවීම සම්බන්ධයෙන් කරුණුද සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.සෙසු පක්ෂ දෙකඩ කිරීමට උත්සහ කල ජෙ.වි .පි අද සෝමවංශගේ ගමන් මගත් සමගින් යළි නිවැරදි කර ගැනීමට නොහැකිවන ලෙසටම අනාත සාගරයක ගිලී අවසන්.