ආණ්ඩුවේ හොම්බ රිවට් වෙලා

0

වත්මන් ආණ්ඩුව මේ වන විට හොම්බ බිම ඇනගෙන සිටින බව පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ ,රජය ප්‍රශ්න විසදීම සදහා මහ දැන මුත්තාගේ න්‍යාය අනුගමනය කරන බවයි.

යහපාලන ආණ්ඩුව ඉර ,හද ඇර සෙසු සියල්ලම ජනතාවට ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වුවද අද හොම්බ බිම ඇනගෙන සිටින බවද ඔහු ප්‍රකාශ කලා.

වත්මන් ආණ්ඩුව මේ වන විට හොම්බ බිම ඇනගෙන සිටින බව පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ ,රජය ප්‍රශ්න විසදීම සදහා මහ දැන මුත්තාගේ න්‍යාය අනුගමනය කරන බවයි.

යහපාලන ආණ්ඩුව ඉර ,හද ඇර සෙසු සියල්ලම ජනතාවට ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වුවද අද හොම්බ බිම ඇනගෙන සිටින බවද ඔහු ප්‍රකාශ කලා.

මහින්ද අද යළි දේශපාලනයට පිවිසියේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම පරිදි බවත් ජාතියේ වාසනාවට ඒ ආරාධනාව චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරණායකට නොලැබුණු බවත් එය ඉවසා ගැනීමට නොහැකිව චන්ද්‍රිකා පුපුර පුපුරා සිටින බවද ඔහු අවධාරණය කලා.