ඔබ මොහු හඳුනනවාද?

0

ව්‍යාජ ලේඛන සකස් කර ඉඩම් විකිණිමේ ජාවාරමේ යෙදී සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින ප‍්‍රධාන සැකකරුවෙකු වන විදුර සමල් ගූණරත්න සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානය ජනතාවගෙන් සහය පතයි.එ් පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානය නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ.

PoliceN