තේ දල්ලට රුපියල් 80 ක සහතික මිලක්

0

කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ අමු තේ දළු කිලෝ එකක් සදහා රුපියල් අසූවක සහතික මිලක් ලබාදීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලේ සමාරම්භක උත්සවය මොරවක – කළුබෝවිටියාන තේ කම්හල් පරිශ්‍රයේ දි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ලගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ වුනා.

කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සියයට 60 ක ප්‍රමිතියෙන් යුතු අමු තේ දළු සඳහා රුපියල් 80 ක සහතික මිල ලබාදෙන අතරම ඉට අඩු ප්‍රමිතියකින් යුත් අමු තේ දළු සඳහා රුපියල් 75 සහ 73 ක සහතික මිලක් නියම කිරීමටද රජය තීරණය කර තිබේ.

සහතික මිල ලබා දිම සංකේතවත් කරමින් කුඩා තේ වතු හිමියන්ට චෙක්පත් පිරිනැමිමද එම පවුල් වල සිසුනගේ අධ්‍යාපනය සදහා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමිමද උත්සවයට සමගාමීව සිදුවිය.