19 චුයින්ගම් එක පෙන්වා දේශපාලන දඩයමක්!

0

19 වන චුයින්ගම් එක ජනතාවට පෙන්වමින් දේශපාලන පලි ගැනීම්වල වත්මන් රජය නියැළෙන බව හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ පවසයි.අද (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

හමුදා කදවුරු ගලවමින් සිටින වත්මන් රජය 19 නමැති චුයින්ගම් එක පෙන්වමින් දේශපාලන පලි ගැනීමේ නිරත වන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.යුද්දෙට විරුද්ධවූ අය අද මෙරට ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ඇති අතර එය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් යුද්ධය කල පිරිස් දඩයම් කරන බවද මන්ත්‍රිවරයා අවධාරණය කලා.එසේම වත්මන් රජයට හිලෑවූ ඇමතිකම් ගත් පිරිස නොව රජයට අභියෝගයක්වූ පිරිස දඩයම් කිරීමට වත්මන් රජය කටයුතු කරන බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂකවරිය යහපාලනයේ අවශ්‍යතාවයක් සපුරමින් සිටින අතරම මේ පැහැදිලි දඩයම සදහා ඉඩකඩ ලබා නොදෙන බවද ඔහු කියා සිටියා.