“හොර තක්කඩියා මට කතා කරන්න දෙනවා”

0

අද (21) උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ සහ මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක අතර දැඩි වචන හුවමාරුවක් ඇති වූවා.

අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතු බවත් ඇය යහපාලනයේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරමින් සිටින බවට විමල් වීරවංශ චෝදනා කිරීමත් සමගින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන්ගෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ල වුණා.

“මට කතා කරන්න දෙන්න .වාඩි වෙන්න අහගෙන ඉන්න .කබ්බ හොරා .හොර තක්කඩියා.මුදල් අමාත්‍යරයාට පත් කරලා තියෙන්නේ ලෝක හොරෙක්.”විමල් වීරවංශ පාර්ලිමේන්තුවේදී කෑ ගසන්නට විය.

කවුද දන්නේ නෑ හොරා .කට පියා ගන්නවා .වාඩිවෙනවා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විමල් වීරවංශට පිළිතුරු ලබා දෙමින් පැවසීය.