19 ටත් බාලගිරි දෝෂය!

0

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝදනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ලබන 27 වනදා දක්වා කල් තැබුණා.ඒ අනුව ඡන්ද විමසීම ලබන 28 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

පවතින ගැටළු අනුව එම තීරණයට එළඹි ඇති බවයි දේශපාලන අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ.