පෝද්දලත් අලකලංචියක්! (Photos)

0

බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභා මාසික රැස්වීම අද (21) උදෑසන පැවති අතර එහිදීද ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරු 04 දෙනෙක් සභාව මැද මේස උඩ වාඩිවී උපවාසයේ යෙදී තිබෙනවා.හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අල්ලස් හා දූෂණ කොමිසමට කැදවීමට විරෝධය පාමිනුයි එම මන්ත්‍රිවරුන් පිරිස මෙලෙස විරෝධතාවයේ නියැළි ඇත්තේ.

එපමණක් නොව , පසුගිය සභා වාර කිහිපයකට ම සහභාගී නොවූ සන්ධානයේ සභාපති හිමියන් අද දින ද සභාවට නොපැමිණීමත් මන්ත්‍රිවරුන් සභාව තුළ මෙලෙස හැසිරීමට හේතුවක් වූවා. විදේශගතවීම නිසා, අද දින ද සභාපති හිමි සභාවට නොපැමිණීම, සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධයට ලක්වූ බවත්, ඒ හේතුවෙන් උප සභාපති පද්මසේන මාවැල්ල, සභාව කරගෙන යාමට කටයුතු කළ බවත් අප ප්‍රාදේශිය වාර්ථාකරු පැවසුවා.

නමුත් සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධතාව දිගින් දිගට ම පැවති අතර, උප සභාපති විසින් අද දින ද තදබල ලෙස, මාධ්‍ය වාරණයක් ගෙන ආවත්, ආණ්ඩු සහ විපක්ෂ මන්ත්‍රී යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් මාධ්‍යවේදීන්ට සභාව තුලට පැමිණීමට අවසර ලැබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ අල්ලස් හා දූෂණ කොමිසමට කැඳවීම සම්බන්ධව මන්ත්‍රීවරු 04 දෙනෙක් සභාව මැද මේස මත වාඩිවී උපවාසයේ යෙදීම ආරම්භ වුයේ ද මේ අතරතුර වන අතර උප සභාපති විසින් සභාව විනාඩි 15 කට කල් තබා තිබෙනවා. ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ගැටළු විසදීමට සභාවේ කටයුතු කරගෙන යායුතු යැයි ,පොදු තීරණයකට මන්ත්‍රීවරු පැමිණීමෙන් අනතුරුව විරෝධතාව අවසන්වූ බවයි අප වාර්ථාකරු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

(නිමල් අල්ගෙවත්ත )

4_21_2015 9_47 AM_0003 4_21_2015 9_47 AM_0004 4_21_2015 9_47 AM_0006 4_21_2015 9_47 AM_0007 4_21_2015 9_51 AM_0001 4_21_2015 9_51 AM_0002