බැසිල් පොරොන්දුව රකී (Photos)

0

හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මීට ටික වේලාවකට පෙර දිවයිනට පැමිණියා.ඔහු පිළිගැනීම සදහා එම ස්ථානයට විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටී අයුරු දැක ගන්නට ලැබුණා.ඒ අය අතර අමාත්‍ය නිමල් ලංසාද සිටින ආකාරයක් දැක ගැනීමට ලැබුණා.

දේශපාලන වශයෙන් ගත් තීන්දු තීරණ හැරෙන්නට තමා වංචාවක්‌ හෝ දූෂණයක්‌ සිදුකර නැති බවත් තමන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණයට සහාය දැක්වීම සඳහා අධිකරණයට දැනුම් දුන් පරිදි අද ස්ථීර වශයෙන්ම කටුනායක ගුවන්තොටුපොළින් ලංකාවට පැමිණෙන බවයි හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ පසුගිය දිනවලදී කියා සිටියේ.බැසිල් රාජපක්ෂ දිවයිනට පැමිණියේ දින 100කට පසුවයි.

basil basil21