19 ට පෙළ ගැහෙන්න

0

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝදනය ඵලදායි ලෙස සම්මත කරවා ගනිමින් සෙසු ප්‍රතිසංස්කරණ වෙත යොමුවන ලෙසට සමාජ සාධාරණය සදහාවූ විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්‍යවරු ආණ්ඩුවට බල කරනවා.

ඔවුන් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කල නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වූයේ ,මෛත්‍රිපාල සිරිසේන දිනවීම සදහා කටයුතු කල සියළු පාර්ශවයන්ගෙන් මෙම ඉල්ලීම සිදු කරන බවයි.

news UNIVERCITY 2