ජනපති හෙට විශේෂයි

0

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් හෙට (23) දිනයේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය විසින් නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වුණේ ,හෙට රාත්‍රි 9.00ට ජනාධිපතිවරයා සියළු මාධ්‍යට එම ප්‍රකාශය ලබා දීමට සුදානම් බවයි.