මාධ්‍යවේදීන් දැකපු උප සභාපතිට ඩෝං යයි! (Photos)

0

ගාල්ල බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශිය සභාවේ අද (22) පැවැති ගැබිණි මාතාවන්ගේ සායනයක් ආවරණය කිරීමට ගිය මාධ්‍යවේදින්ට එම ප්‍රාදේශිය සභාවේ උප සභාපතිවරයා විසින් බැන පහර දී තර්ජනය කර එලවා දැමා ඇතැයි මාධ්‍ය වේදිහු පවසති. මේ සම්බන්ධයෙන්, මාධ්‍යවේදීන් ගාල්ල මුලස්ථාන පොලීසියටද පැමිණි කර තිබේ.

කෙසේ නමුත්, මෙම අවස්ථාවට එක්වු සභාවේ මන්ත්‍රීවරුද මාධ්‍යවේදීන් ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කළද, සභාපති වරයා, එම අවස්ථාවටද අවසරයක් ලබා නොදිමින් දිගින් දිගටම බාධා කර තිබේ.මේ සම්බන්ධයෙන් උප සභාපතිවරයා ගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්නට කටයුතු කළද එයට ද අවසරයක් ලබා දුන්නේ නැත.

( නිමල් අල්ගෙවත්ත )

4_22_2015 10_11 AM_0001 4_22_2015 10_12 AM_0001 4_22_2015 10_14 AM_0001 4_22_2015 10_14 AM_0002