තිස්ස යා යුතු මග!

0

තමාට එරෙහි අල්ලස් පැමිණිලි ඉක්මණින් විභාග කරන ලෙස බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයා අල්ලස් කොමිසමෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් ලබා දුන් පූර්වාදර්ශය තිස්ස අත්තනායක මන්ත්‍රිතුමාත් අනුගමනය කල යුතු බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පවසයි.

ඔහු කියා සිටියේ ,

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිතුමාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වුණා.එතුමා තමාට විරුද්ධව ඇති පැමිණිල්ල ඉක්මණින් විභාග කරන ලෙසට අල්ලස් කොමිසමට නිතර නිතර ගොස් ඉල්ලීමක් කලා.බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිතුමාගේ ඒ පූර්වාදර්ශය තිස්ස අත්තනායක මන්ත්‍රිතුමාත් ක්‍රියාත්මක කරන්න.

අල්ලස් දුෂණ කොමිසම ස්වාධිනයි.එය පාර්ශවකරුවන් කැදවා තිබෙනවා.පසුගිය කාලේ කොමිසමට බලපෑම් වුණා.හිටපු ඇමතිවරයෙක් ගැන පරීක්ෂණ ගේන්න යනකොට පගා පොළගෙක් දෂ්ට කලා.ඒ පරීක්ෂණ කල නිළධාරින් මාරු කලා.මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල පාවිච්චි කරමින් හොරු ආරක්ෂා කරන්න යන්න එපා.

කෙසේ නමුත් තිස්ස අත්තනායක නම් කියා සිටියේ තමන්ට සිදුකරන කෙණෙහිලිකම් නිසා තමන් දැඩි කලකිරීමකට ලක්වී ඇති බවයි.තමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩ ගැනීම සදහා දිවි හිමියෙන් කැපවී කටයුතු කලද ඒ සියල්ලක්ම අමතක කරමින් තමා සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා අපහසුතාවයට පත් කිරීම වෙනුවෙන් පිරිස් කටයුතු කිරීම කණගාටුදායක බවද ඔහු කියා සිටියා.