හදිසි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ගැන නිමල් කියයි

0

19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත සම්මත කිරීම වළක්වා හදිසි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යාම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උවමනාව වී ඇති බව විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසයි.

අද (22) නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දුන්නේ 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත සම්මත කිරීම වළක්වා ගැනිම සදහා ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ අංග සම්පූර්ණ පිටපතක් තවමත් විපක්ෂයට ලබාදි නැති බවයි.කෙසේවත් 19 වැනි සංශෝධනයත් 20 වැනි සංශෝධනයත් එකම අවස්ථාවේ සම්මත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහාය ලබාදෙන බවට මේ වනවිට තින්දුවක් ගෙන ඇති බවද විපක්ෂනායකවරයා කියා සිටියා.