අප්පච්චිව වෙනුවෙන් පුතා බිම දොයි

0

අප්පච්චිව බේර ගන්න පුතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් බිම බුදියාගෙන ඉදීම. කාව බේර ගන්නද? රටේ ජනතාව බේරගන්නද? ලංකා ඉතිහාසයේ මේ උත්තරීතර සභාවේ එහෙම දෙයක් කිසිම දවසක වෙලා නෑ…යි ඌව මහ ඇමති හරීන් ප්‍රනාන්දු පවසයි.අද (22) කොළඹදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ලංකා ඉතිහාසයේ මේ උත්තරීතර සභාවේ එහෙම දෙයක් කිසිම දවසක සිදුව නැති බවයි.

“ලංකාවේ අපි අතීතය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් අමතක කරනවා. දැන් ඊයේ බලන්නකෝ රටේ උත්තරීතර ආයතනය පාර්ලිමේන්තුවයි. සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සටන් කරන්න ඕන මොනවටද, රටේ උත්තරීතරම ආයතනය තිබෙන්නේ මොනවටද, උත්රීතරම ආයතනය තියෙන්නේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. ඊයේ අපි මොකක්ද දැක්කේ. අප්පච්චිව බේර ගන්න පුතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් බිම බුදියාගෙන ඉදීම. කාව බේර ගන්නද? රටේ ජනතාව බේරගන්නද? ලංකා ඉතිහාසයේ මේ උත්තරීතර සභාවේ එහෙම දෙයක් කිසිම දවසක වෙලා නෑ. බංකොලොත්භාවය.”