බැසිල් ඇතුළු 03කට වැඩ වරදී (UPDATE)

0

හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ෂන කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

දිවි නැගුම දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදු කල බව කියන මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම සදහා ඔහු අද පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ෂන කොට්ඨාශය කැදවූ අතර එහිදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර තිබේ.

_____________________________________________________________________________________________________________________

දිවිනැගුම දෙපාර්තමේන්තුවේ චෝදනා වලට සම්බන්ධව හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ, එම අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක සහ දිවි නැගුම දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.