අර්තාපල් සහ ලොකු ලූණු බද්ද ඉහළට!

0

ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ලූනු බද්ද වහාම ඉහළ නැංවීමට තීරණය කර තිබේ.ඒ අනුව අර්තාපල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් ආනයනයේ දී අයකළ රුපියල් 40ක බද්ද රුපියල් 55 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන ඇත. රුපියල් 10ක් ව පැවැති ලොකු ලූණු කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා මෙතෙක් අය කළ ආනයන බද්ද රුපියල් 30ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.

මේ වන විට දේශීය අර්තාපල් අස්වැන්න විශාල වශයෙන් ලැබෙමින් පවතින අතර මෙම බද්දත් සමග එම ගොවීන්ට සිය අස්වනු නිසි මිලට අලෙවි කර ගැනීමේ හැකියාව උදා වී ඇත.ලොකු ලූනු අස්වැන්න ද නුදුරු දිනවල දී නෙළීමට නියමිතව තිබේ.ඒ බැවින් ලොකු ලූනු ආනයනකරුවෝ ඊට පෙර ලූනු ආනයනය කර ගබඩා කර තබා ගැනීමට උත්සහ ගනිමින් සිටියහ.

මෙම බදු ඉහළ නැංවීමත් සමග එම උත්සහය ව්‍යර්ථ වන අතර ලූනු ගොවීන්ට ද සිය අස්වැන්න ඉහළ මිලකට අලෙවි කිරීමේ අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.මෛත්‍රී රනිල් යහපාලන ආණ්ඩුව දේශීය ගොවියා ආරක්ෂා කරන බවට ලබා දූන් පොරොන්දු යළි ඉටු කිරීමක් ලෙස මෙය හැදින්විය හැකිය. මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය මගින් ද දේශීය ගොවියා ආරක්ෂා කිරීමේ පියවර රැසක් ගෙන තිබිණි. අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ මෙම බදු ඉහළ නැංවීම ද එහි තවත් පියවරක් බවයි.24 දා සිට මෙම බද්ද ක්‍රියාත්මකයි.