පුද්ගලික අංශයට මැයි 1 වැනිදාට මල් හතයි

0

පසු ගිය අතුරු අයවැයෙන් පුද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ මාසික වැටුප රු.2500/- කින් වැඩි කරන ලෙස කෙරුනු යෝජනා අනුව පළමුව 1500කින් ඉහල දැමිම මැයි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක බව නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය සම ලේකම් ඇන්ටන් මාකස් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි.

පසු ගිය අතුරු අයවැයෙන් පුද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ මාසික වැටුප රු.2500/- කින් වැඩි කරන ලෙස කෙරුනු යෝජනා අනුව, එම වැටුප් වැඩි කිරීම පනතකින් කි‍්‍රයාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලමින් ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති කීපයක් ගෙන ගිය උද්ඝෝෂණවල ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සමග 2015 අපේ‍්‍රල් මස 24 වන අද දින අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර එහිදී පහත දැක්වෙන කරුණු සාකච්ඡාවට භාජනය විය.

වත්මන් ආණ්ඩුව එම රු.2500/- වැටුප් වැඩි කිරීම අදියර දෙකකින් නීති මගින් කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්, එහි පළමු පියවර ලෙස 2015 මැයි මස 01 වන දින සිට රු.1500/= කින් හා ඉතිරි රු.1000/= 2016 ජනවාරි මස සිට කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මැතිතුමා සාකච්ඡාවෙහිදී ප‍්‍රකාශ කරන ලදී.

එම වැටුප් වැඩි කිරීම හිමි වන්නේ රු.30,000/=ට අඩු මාසික වැටුපක් ලබා ගන්නා අයට බවත්, සාමූහික ගිවිසුම් සහ අවබෝධතා ගිවිසුම් පවතින සමාගම්වල සේවකයින්ට මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම හිමි නොවන බවත් ප‍්‍රකාශ කරන ලදී. පුද්ගලික අංශ සේවකයින්ගේ ඉල්ලීම වූයේ රු.5000/= ක මාසික වැටුප් වැඩි කිරීමක් වන අතර වත්මන් ආණ්ඩුවේ අතුරු අයවැයෙන් රු.2500/= ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් යෝජනා කිරීම ඔවුන්ට සිදු කළ අසාධාරණයක් වන බවත් එසේ තිබියදී රු.1500/=ක වැටුප් වැඩි කිරිමක් මේ වසරින් අඩක්ද ගිය පසු ලබා දීම එම සේවකයින්ට කෙරෙන බරපතල අසාධාරණයක් බවත් එහිදී වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් පෙන්වා දෙන ලදී.

එ් අනුව රු.2500/=ක වැටුප් වැඩි කිරීම එ් ආකාරයෙන් ලබා දිය යුතු බවත් රු.30,000/=ක අවමය රු. 40,000/= දක්වා වැඩි කළ යුතු බවත් දන්වා සිටි වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සාමුහික ගිවිසුම් ඇති බොහෝ සමාගම්වල ජීවන අංක දීමනා ලබා නොදෙන තත්ත්වයක් තුළ සාමුහික ගිවිසුම් මගින් ආවරණය වන සේවකයින්ට මෙකී වැටුප් වැඩි කිරීම ලබා නොදීමෙන් අසාධාරණයක් සිදුවන බවත් අවබෝධතා ගිවිසුම් වලින් සිදු කරනුයේ ආරවුල් විස`දීම වන බැවින් එ්වා වැටුප් වලට අදාල නොවන නිසා එම කොන්දේසි කිසිවක් මෙකී වැටුප් වැඩි කිරීමට අදාල නොවිය යුතු බව පැහැදිලි කළේ ය. එ් අනුව මෙම වැටුප් වැඩි කිරීමේදී සාමුහික ගිවිසුම් සහ අවබෝධතා ගිවිසුම් වලින් ආවරණය වන සේවකයින් හට මෙම වැටුප් ලබා නොදීමේ කොන්දේසිය ඉවත් කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

ජීවන අංක එ්කකයක සැබෑ වටිනාකම ලෙස සංඛ්‍යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තූව විසින් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇති රු.280/= වටිනාකම වසර තුනකට වැඩි කාලයක් පසු ගිය ආණ්ඩුව ගැසට් නොකිරීම නිසා ජීවන අංකය ලැබෙන සේවකයින්ට ඉතාමත් අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බැවින් එම ජීවන අංක දීමනාවේ නියම වටිනාකම ගැසට් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසත් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් ඉල්ලා සිටියේය.

වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් රු.30,000/= සීමාව රු.40,000/= දක්වා වැඩි කිරීමටත්, අවබෝධතා ගිවිසුම් එම කොන්දේසියෙන් ඉවත් කිරීමටත්, සාමුහික ගිවිසුම් ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම ගැන යළි සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගන්නා බවටත් අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මැතිතුමා ප‍්‍රකාශ කළ අතර ජීවන අංක එ්කකයක නියම වටිනාකම ගැසට් කිරීමට පෙර ජීවන අංකය ගණනය කරන බඩු මල්ල අංග සම්පූර්ණ කර ගණනය කිරීමට දැනටමත් පියවර ගෙන ඇති බවත්, එය අවසන් කළ පසු එහි වටිනාකම ගැසට් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් කීවේය. ළ`ග එන මැයි දිනයට පෙර මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම නීතිියක් මගින් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම ප‍්‍රකාශයට පත් කරන බවද අග‍්‍රාමාත්‍ය තුමා ප‍්‍රකාශ කළේය.