වෙස් පැළදගත් අවස්ථාවාදින් මට්ටු කරමු !

0

ධනේෂ්වර පාලක පංතිය සහ ඔවුන්ට සෘජුව හා වක්‍රව අනුබල දෙන වෙස් පැළදගත් විවිධ අවස්ථාවාදීන් කල්ලි මැයි දිනයේ සැබෑ අරුත කෙලෙසෙමින් සිටින අවස්ථාවකදී “ජනතා හඩ ,ජනතා බලය දිනවන රතු මැයි රැලියට ට එක්වන ලෙසට ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය වැඩ කරන ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඔවුන් නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ,කම්කරු පංති බලයක් ගොඩ නැගීම සදහා සටන් වැදීම සිදු කල යුතු බවයි.මැයි දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් එම මධ්‍යස්ථානය මේ බව සදහන් කලා.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහත දැක්වෙනවා.

Unions Lanka - NTUC_pm Unions Lanka - NTUC_pm