අකිල වගකීම පැහැර හරී

0

පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් බදවා ගැනීම සදහා නව චක්‍ර ලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කලද අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගේ ප්‍රකාශයක් මත එය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට අධ්‍යාපන බළධාරින් තීරණය කිරීම ලංකා ගුරු සේවා සංගමය චෝදනාවට ලක් කරනවා.

පාසැල් වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සදහා දැනට පවතින චක්‍රලේඛයේ අඩුපාඩු රැසක් පවතින අතරම දින 100 වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙකී ගැටළුවලට යහපත් හා සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය බව එම සංගමය පෙන්වා දෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා මේ සදහා නව චක්‍රලේඛයක් හදුන්වාදීම සිදු කල බවට අභ්‍යන්තර තොරතුරු හරහා දැනගන්නට ලැබුණද එය අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව දැන ගන්නට ලැබී ඇති බවත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මැදිහත් විය යුතු බවත් එම සංගමය අධ්‍යාපන අමාත්‍යරයාට ලිපියක් යවමින් දැනුම් දෙනවා.

 lanka guru