මේවා දේශපාලන මැක්කන්ගේ වැඩ -ගීතා ආරාධනාවක් නොමැතිව කියයි

0

පළාත් සභා මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහගේ තවත් හපන්කමක් පිළිබදව වාර්තා වෙනවා.ඒ ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයෙන්.

ඇල්පිටිය ආනන්ද විදුහලේ නව තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ගීතා කුමාරසිංහ පැමිණ ඇත්තේ කිසිවෙකුගේත් ආරාධනයක් නොමැතිවයි.එම ස්ථානයට බලහත්කාරයෙන් පැමිණි ගීතා කුමාරසිංහ කියා සිටියේ ,

හිටපු ජනාධිපතිවරයා හරහා මේ විද්‍යාගාරය හදන්න මමයි මුදල් ලබා ගත්තේ.දැන් අපිට කියන්නෙත් නැතුව ,අපේ නම් ගාවන්නේවත් නැතුව මේවා විවෘත්ත කරනවා.මේවා දේශපාලන මැක්කන්ගේ වැඩ.මම පුදුම කලකිරීමකින් ඉන්නේ මේ දේශපාලනය ගැන. යනුවෙනි.