අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාත් අසමත්!

0

විනය හේතු මත වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි කොළඹ ඉසිපතන වි,ලයේ විදුහල්පතිවරයාට අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් ලබාදුන් ස්ථාන මාරුව මෙතෙක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට නොහැකිවීම ඔහුගේ තනතුර බරපතළ ලෙස හෑල්ලූ කිරීමක් බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංකා ගුරු සේවා සංගමය පවසයි.

lanka guru