දින 100 යේ ශිෂ්‍ය මර්දනය

0

දින සියය හමාරය. 19 ද සම්මත විය. ජනතාව මේ සියල්ල දෙස සාවධානව බලා සිටියේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ අරුණලූ උදාවනතුරුය. නමුත් ඊනියා යහපාලනය ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය මේ වන විට බොද වූ සිහිනයකි. ගත වූ දින සියය තුල ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ලැබූ මර්දනකාරී අත්දැකීම් ඒ බව සනාථ කරන බවත් ගත වූ දින සියයක පමණ කාලය තුළ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ඉලක්ක කරගෙන සිදු වු සියලූ මර්දනකාරී අවස්ථා එක් කොට ,දින 100 යේ ශිෂ්‍ය මර්දනය , නමින් මර්දනය පිලිබ`ද තොරතුරු ඇතුලත් වාර්තාවක් එළි දැක්වීමට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය හා මානව හිමිකම් සුරැකීමේ ශිෂ්‍ය සංවිධානය කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.ජුනී මස 1 වැනිදා මරදාන  CSR  හිදි එම වාර්තාව සහ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්විමට නියමිතයි.

invitation